Wanneer twee partners uit elkaar gaan dienen afspraken gemaakt te worden over de financiële gevolgen hiervan. Wanneer uit een relatie kinderen zijn geboren dienen goede afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de kosten van deze kinderen voor nu en in de toekomst. Richters Alimentatie kan u daarbij van dienst zijn.

Wij brengen uw financiële huishouding

weer in evenwicht.

Richters Alimentatie is gespecialiseerd in het maken van alimentatieberekeningen voor particulieren, mediators, advocaten-, notaris- en advieskantoren. Of het nu betreft berekening van kinder- en/of partneralimentatie bij het uit elkaar gaan van partijen of een herberekening van al eerder vastgestelde/afgesproken kinder- en/of partneralimentatie. Berekeningen worden steeds voor eenieder op maat gemaakt en volledig afgestemd op ieders persoonlijke situatie.

De gemaakte berekening wordt voorzien van een voor de cliënt/opdrachtgever begrijpelijke uitleg. Tevens bied ik de mogelijkheid om de uitkomst van de betreffende berekening en de vervolgens tussen partijen gemaakte afspraken, op te nemen in een aanvullend convenant/overeenkomst.